Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
135037

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Chuyển đổi số trên địa bàn xã Nga Giáp năm 2023.

Ngày 02/11/2023 16:36:58

ke hoach tuyen truyền chuyển đổi số năm 2023.docx
Kế hoạch tuyên truyền.
Thực hiện Kế hoạch hành động số 60-KH/HU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thương vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 44 ngày 06/3/2023 của UBND huyện Nga Sơn Về việc tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nga Sơn năm 2023; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND xã Nga Giáp về việc chuyển đổi số trên địa bàn xã Nga Giáp năm 2023.

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Chuyển đổi số trên địa bàn xã Nga Giáp năm 2023.

Đăng lúc: 02/11/2023 16:36:58 (GMT+7)

ke hoach tuyen truyền chuyển đổi số năm 2023.docx
Kế hoạch tuyên truyền.
Thực hiện Kế hoạch hành động số 60-KH/HU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thương vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 44 ngày 06/3/2023 của UBND huyện Nga Sơn Về việc tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nga Sơn năm 2023; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND xã Nga Giáp về việc chuyển đổi số trên địa bàn xã Nga Giáp năm 2023.