Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
135037

Ngày chuyển đổi số quốc gia

Ngày 06/11/2023 15:14:20

Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số cũng như thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
* Ý nghĩa của ngày chuyển đổi số quốc gi
Ngày chuyển đổi số quốc gia
Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số mà nhà nước định hướng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số và thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
Như vậy, 2022 là năm đầu tiên mà Việt Nam có ngày chuyển đổi số quốc gia. Điều này thể hiện quyết tâm trong việc chuyển đổi số của nhà nước ta cũng như tạo nên một bước ngoặt trong lĩnh vực này.

Ngày chuyển đổi số quốc gia

Đăng lúc: 06/11/2023 15:14:20 (GMT+7)

Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số cũng như thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
* Ý nghĩa của ngày chuyển đổi số quốc gi
Ngày chuyển đổi số quốc gia
Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số mà nhà nước định hướng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số và thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
Như vậy, 2022 là năm đầu tiên mà Việt Nam có ngày chuyển đổi số quốc gia. Điều này thể hiện quyết tâm trong việc chuyển đổi số của nhà nước ta cũng như tạo nên một bước ngoặt trong lĩnh vực này.