Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
135037

Tuyên truyền về Thể chế số:

Ngày 06/11/2023 15:14:20

Tuyên truyền về Thể chế số: Tuyên truyền quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, Internet và không gian mạng. Tuyên truyền bộ tiêu chí để đánh giá mức độ Chuyển đổi số các đơn vị, địa phương theo bộ tiêu chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Tuyên truyền tiêu chí chuyển đổi số trở thành một trong các chỉ số thành phần đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện đối với các sở, ngành, địa phương.

Tuyên truyền về Thể chế số:

Đăng lúc: 06/11/2023 15:14:20 (GMT+7)

Tuyên truyền về Thể chế số: Tuyên truyền quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, Internet và không gian mạng. Tuyên truyền bộ tiêu chí để đánh giá mức độ Chuyển đổi số các đơn vị, địa phương theo bộ tiêu chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Tuyên truyền tiêu chí chuyển đổi số trở thành một trong các chỉ số thành phần đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện đối với các sở, ngành, địa phương.